vandaag
week
Webcomm
OV Zoeker
Lijnoverzicht
Uitleg holidayplanner
Coronavirus – Informatie (Update 3 april)

Maatregelen verlengd tot en met 28 april

vrijdag 3 april 2020|

Beste collega’s,

In de afgelopen periode heeft Keolis een aantal besluiten genomen voor de periode tot 6 april, gelijk aan de periode waarvoor de overheid maatregelen had genomen. Inmiddels rijden we bij bus overal een aangepaste dienstregeling en rijden onze treinen nog volgens de normale dienstregeling, maar met kortere treinen.

Deze week heeft de overheid bekend gemaakt dat de periode van coronamaatregelen wordt verlengd tot en met 28 april a.s.  De directie van Keolis heeft daarom het besluit genomen om alle door Keolis reeds genomen maatregelen voor dezelfde periode te verlengen, dus tot en met 28 april. Dit besluit is ook besproken met het Dagelijks Bestuur van de Centrale Ondernemingsraad, waarmee de directie in ieder geval twee keer per week overleg heeft. Dit betekent dat alle maatregelen die in de afgelopen weken zijn genomen worden verlengd:

Verlof, vakantie en salaris

Wordt mijn vakantiegeld zoals gebruikelijk uitbetaald in de maand april?
Ja, je vakantiegeld wordt, zoals ieder jaar gebruikelijk, in de maand april uitbetaald.

Hoe zit het met toeslagen voor verschoven diensten?
De directie heeft het besluit genomen dat er, in ieder geval tot en met 28 april, geen sprake meer is van de toeslag verschoven dienst. Dit is op maandag 30 maart benoemd en besproken met het dagelijks bestuur van de Centrale Ondernemingsraad en gaat in vanaf dinsdag 31 maart. Er wordt nog nagedacht hoe om te gaan met deze toeslag in de periode van 15 tot 30 maart.

Mijn vakantie kan niet doorgaan, kan ik mijn verlof intrekken?
Vanwege het coronavirus kan het gebeuren dat je reisorganisatie je geboekte vakantie annuleert of dat de plannen die je had doorkruist worden. Mogelijk verwacht je dat je je verlofdagen kan verzetten naar een ander moment. Helaas is dat niet zo vanzelfsprekend, want:

 • Er is nu aanzienlijk minder werk vanwege de maatregelen die we moeten nemen.
 • Het is niet zomaar mogelijk om het verlof later in het jaar te op te nemen vanwege de toezeggingen die andere collega’s al hebben.

De regel binnen heel Keolis is daarom dat daar waar wij geen werk kunnen bieden, het verlof blijft staan. Dat houdt natuurlijk in dat deze collega’s vrij van dienst zijn en dat zij gedurende de verlofperiode geen bemoeienis met het werk hebben of hoeven te hebben. We gaan ons uiterste best doen om deze medewerkers op een later moment in het jaar de gelegenheid te bieden om alsnog van een vakantie te genieten, binnen de mogelijkheden van het bedrijf en van de planning.

Mag ik op dit moment verlof of tijd-voor-tijd uren opnemen?
Op dit moment laat de situatie het zeker toe om verlof op te nemen. Hiermee verkleinen we het ‘stuwmeer’ aan verlof dat er nu staat en het helpt Keolis in financieel opzicht. Wil je graag verlof opnemen geef dit dan aan bij je teammanager of bij de dienstindeler.

Gezondheid en hygiëne

Ik behoor tot de ‘kwetsbare groepen’. Zijn hiervoor richtlijnen, omdat ik een hoger risico loop?
Keolis heeft besloten dat medewerkers die behoren tot de ‘kwetsbare groepen’ niet meer worden ingezet voor werk. Behoor je tot deze doelgroep en ben je momenteel nog aan het werk? Ga dan in overleg met je leidinggevende hoe dit de komende periode te organiseren. Ook kan je altijd voor advies contact opnemen met je bedrijfs- of huisarts, voor een schriftelijke verklaring dat je kwetsbaar bent, waarbij het goed is te vermelden dat je als chauffeur of treinbestuurder werkzaam bent in een vitaal beroep. In de veelgestelde vragen en antwoorden staat precies omschreven wie er tot de kwetsbare groepen behoren.

Worden de voertuigen nu ook extra schoongemaakt?
Voor het schoonmaken van de voertuigen worden de landelijke, noodzakelijke hygiënemaatregelen in acht genomen. We zorgen voor regelmatige schoonmaak en voldoende schoonmaakmiddelen en volgen de landelijke richtlijnen. We besteden tijdens de reguliere schoonmaak extra aandacht aan de contactpunten zoals deurklinken en hoofdsteunen.

Daarnaast kan je zelf bij start van de dienst of overname van een bus of trein ook de voor jouw belangrijke contactpunten reinigen. Hiervoor zijn op alle vestigingen emmers met doekjes aanwezig en/of worden deze zodra mogelijk weer opnieuw aangevuld. We hebben doorlopend diverse middelen in bestelling staan. De voorraden bij de leveranciers van deze middelen zijn helaas beperkt en/of worden ingezet in de zorg. Als je je er prettig bij voelt begrijpen wij het dat je zelf ook middelen, zoals handgel of reinigingsdoekjes, tijdens je dienst meeneemt van huis.

Gevolgen/aanpassingen in het Openbaar Vervoer

Komt mijn Code 95 aantekening nu in gevaar nu de opleidingen zijn geannuleerd?
In lijn met het kabinetsbesluit annuleert het CBR tot en met tenminste 28 april alle toetsen en theorie- en praktijkexamens voor de beroepsopleidingen. Dit geldt ook voor de registratie van nascholingscursussen (code 95). Zie voor meer informatie de website van het CBR. De reeds gevolgde nascholing blijft (voorlopig) gewoon geldig.

Gaat mijn medische keuring wel door?
Er vinden keuringen plaats door de ArboUnie. De ArboUnie heeft het aantal locaties waar gekeurd wordt afgeschaald naar 7 locaties en er is het een en ander gewijzigd m.b.t. deze keuringen. Het gaat hier om rijbewijs keuringen en gezondheidskundige keuringen. Hierbij de nieuwe situatie kort samengevat:

Op slechts 7 locaties na, zijn alle keuringslocaties gesloten. Op de overgebleven 7 locaties kunnen spoedkeuringen worden ingepland. De kans is groot, dan een chauffeur langer moet reizen om gekeurd te worden. Aan het inplannen van keuringen zijn wel voorwaarden verbonden.

Hoe zit het dan met spoedkeuringen?

 • De OV-sector is door de overheid bestempeld als een branche met een vitale functie. Daarom zijn per definitie keuringen noodzakelijk en mogen deze doorgang hebben als een soort spoedkeuring, zij het met andere regels.
 • Een chauffeur mag voor een rijbewijs worden ingepland als hij een ZD-code in bezit heeft. Heeft hij deze niet in zijn bezit, dan kan hij niet gekeurd worden. Een medewerker dient bij het CBR een gezondheidsverklaring in te vullen waarna hij een ZD-code krijgt.
 • De teammanager beoordeelt de aflopende rijbewijzen en geeft aan de HR Service Desk door bij welke medewerkers wordt vermoed dat het keuringstraject langer gaat duren (bijvoorbeeld doordat CBR waarschijnlijk gaat eisen dat er een specialist bij komt kijken).
 • Een chauffeur wordt ingepland wanneer zijn medische keuring verloopt, zij het veelal korter op de afloopdatum dan we gewend zijn (en dat is normaliter ongeveer 2 maand voor afloopdatum).
 • Heb je vragen of is iets onduidelijk, neem dat contact op met je teammanager of je HR-adviseur.

Kunnen reizigers nog een los kaartje kopen bij de chauffeur nu er achterin moet worden gestapt?
Door de nieuwe landelijke maatregel om de voordeur te sluiten moeten onze reizigers in- en uitchecken bij de achterdeur. We willen nogmaals benadrukken dat kaartverkoop voor in de bus niet is toegestaan (voor je eigen veiligheid en die van anderen). Reizigers zijn altijd zelf verantwoordelijk voor het reizen met een geldig vervoerbewijs en niet de chauffeur. Op onze website staat precies hoe kaartjes kunnen worden aangeschaft (verkooppunten, winkels en Keolis app). Je kan reizigers met vragen hiernaar verwijzen.

Wanneer is mijn bus vol en moet ik de KRC informeren?
Je kan je houden aan de volgende richtlijn als het gaat om volle bussen:

 • 12 meter bus: 12-15 reizigers
 • 15 meter bus: 15-20 reizigers

Landelijk is afgesproken dat we geen reizigers mogen weigeren in de bus. Onze reizigers zijn zelf verantwoordelijk om rekening te houden met de 1,5 meter afstand maatregel. Is de bus te ‘vol’, roep dit dan om in de bus en benadruk de eigen verantwoordelijkheid van de reiziger. Zet de lijnfilm van je bus op vol en informeer het KRC d.m.v. de vol knop.

Waar kan ik terecht voor informatie?
Je vindt de veelgestelde vragen en antwoorden over het coronavirus hier. Het document ligt tevens op de kantinetafels op alle vestigingen. Je kan je vragen ook mailen naar corona@keolis.nl. Voor individuele vragen kan je contact opnemen met je leidinggevende of de afdeling HR. Algemene vragen en antwoorden over het coronavirus vind je op de website van het RIVM, www.rivm.nl.

Als er nieuwe informatie is, word je daarvan op de hoogte gesteld via het intranet.
Met vriendelijke groet,

Directie en Management Keolis Nederland

Aanvullingen en wijzigingen veelgestelde vragen

dinsdag 31 maart 2020|

Beste collega’s,

Er is een nieuwe update van de veelgestelde vragen en antwoorden. Het volledige document vinden jullie hier en bij de handige documenten op de coronapagina op intranet. In onderstaand overzicht staan alle aanvullingen en wijzigingen.

Meld het direct bij je leidinggevende als jij, of iemand in je nabijheid, verschijnselen van corona hebt of heeft. Beter een keer teveel gemeld dan dat ons iets ontgaat. Dit is in het belang van jou en van je collega’s.

Hoe handel je als je contact hebt gehad met iemand die positief is getest op het coronavirus (niet zijnde gezinsleden)?
Houd je gezondheid goed in de gaten (tot 14 dagen na het laatste contact) omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kan worden. Je kan klachten krijgen zoals verkoudheid, hoesten en koorts. Als je klachten krijgt mag je niet naar buiten. En dien je je ook af te melden voor werk.

Je kan weer naar buiten wanneer je 24 uur geen klachten meer hebt. Dat betekent: geen koorts, geen neusverkoudheid en niet hoesten. Krijg je geen klachten? Volg de algemene adviezen op die op dit moment gelden in Nederland over school en werken op Rijksoverheid.nl.

Ik ben gezinslid van iemand die positief getest is op het coronavirus. Wat nu?
Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis in quarantaine blijven (tot 14 dagen na het laatste contact). Je kunt klachten krijgen zoals verkoudheid, hoesten en koorts. Volg de leefregels op de website van het RIVM.

Ik heb een aandoening en behoor tot de ‘kwetsbare groepen’. Zijn hiervoor richtlijnen, omdat ik een hoger risico loop?
Keolis heeft besloten dat medewerkers die behoren tot de ‘kwetsbare groepen’ niet meer worden ingezet voor werk. Behoor je tot deze doelgroep en ben je momenteel nog aan het werk? Ga dan in overleg met je leidinggevende hoe dit de komende periode te organiseren.

Mijn partner heeft een aandoening. Zijn hiervoor richtlijnen, omdat mijn partner hierdoor een hoger risico loopt?
Houd de standaard hygiënemaatregelen in acht en blijf uit de buurt van mensen die ziek zijn. Deze maatregelen gelden overigens voor alle virussen, ook bij griep en verkoudheid. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen. Maak je je zorgen over je thuisfront, maar ben je niet ziek? In overleg met je leidinggevende kan je ook gebruik maken van verlof.

Ik ben zwanger. Hoe gaat Keolis hiermee om?
Ben je zwanger en werkzaam als buschauffeur, machinist of medewerker Service & Veiligheid? Dan word je niet meer ingezet voor werk, net als medewerkers die behoren tot de ‘kwetsbare groepen’. Ben je zwanger en momenteel nog aan het werk? Ga dan in overleg met je leidinggevende hoe dit te organiseren voor de komende periode.
Indirecte medewerkers die werkzaam zijn op het hoofdkantoor werken thuis. Indirecte medewerkers werkzaam in de concessies werken thuis. Is dat niet mogelijk, dan worden zij niet meer ingezet.

Mijn partner is zwanger. Hoe gaat Keolis hiermee om?
Voor collega’s wiens partner zwanger is gelden de richtlijnen zoals die staan vermeld op de website van het RIVM. Is je partner zwanger en heb je als medewerker contact gehad met een collega die positief getest is, dan is Keolis van mening dat er extra voorzichtigheid moet worden geboden. Er wordt met je besproken hoe jouw werkzaamheden het beste uitgevoerd kunnen worden (mogelijk met extra hygiëne maatregelen). Neem hierover contact op met je leidinggevende.

Wordt mijn vakantiegeld zoals gebruikelijk uitbetaald in de maand april?
Ja, je vakantiegeld wordt, zoals ieder jaar gebruikelijk in de maand april, uitbetaald.

Hoe zit het met toeslagen voor verschoven diensten?
De directie heeft het besluit genomen dat er, in ieder geval tot 6 april, geen sprake meer is van de toeslag verschoven dienst. Dit is op maandag 30 maart benoemd en besproken met het dagelijks bestuur van de Centrale Ondernemingsraad en gaat in vanaf dinsdag 31 maart. Er wordt nog nagedacht hoe om te gaan met deze toeslag in de periode van 15 tot 30 maart.

Ik ben gevraagd om vervangende werkzaamheden te doen. Kan ik ook worden ingezet voor schoonmaakwerkzaamheden?
Zolang de richtlijn van de overheid geldt om zoveel mogelijk thuis te blijven als dat kan, heeft de directie van Keolis op maandag 30 maart besloten om medewerkers niet meer in te zetten voor vervangende werkzaamheden. Dit geldt ook voor schoonmaakwerkzaamheden. Deze werkzaamheden zullen door de reguliere schoonmaakbedrijven worden verricht.

Komt mijn Code 95 aantekening in gevaar nu de opleidingen zijn geannuleerd?
Vanwege de uitbraak van het coronavirus kunnen sommige beroepschauffeurs nu geen nascholing volgen. Hierdoor kan het voorkomen dat het bewijs van vakbekwaamheid (code 95) verloopt, buiten de schuld van de chauffeurs om. Hieronder lees je hoe de Inspectie voor Leefomgeving en Transport in Nederland omgaat met handhaving op de geldigheid van code 95.

 • Gevolgen voor verlenging code 95
  Chauffeurs die problemen hebben met het volbrengen van de verplichte 35 uur nascholing als gevolg van maatregelen tegen het coronavirus, kunnen deze bij de eerstvolgende mogelijkheid afronden. Tot die tijd mogen deze chauffeurs doorrijden met de verlopen code 95 op hun rijbewijs. Indien de code 95 en het rijbewijs gelijktijdig vervallen, kan de chauffeur een nieuw rijbewijs zonder code 95 aanvragen. De Inspectie voor Leefomgeving en Transport handhaaft in deze gevallen niet op de geldigheid of afwezigheid van code 95, zolang de Corona-crisis voortduurt.
 • Gevolgen voor basiskwalificatie code 95
  Ook voor toekomstige chauffeurs, die in opleiding zijn voor de basiskwalificatie, kan de opleiding  zijn uitgesteld. Deze chauffeurs beschikken nog niet over een bewijs van vakbekwaamheid. Voor hen is vervoer zonder code 95 op het rijbewijs niet toegestaan.
 • Code 95 en nascholing
  Alle vrachtwagen- en buschauffeurs die hun rijbewijs voor hun beroep gebruiken, moeten een bewijs van vakbekwaamheid hebben. Daarvoor moeten zij een basiskwalificatie halen. Als teken van vakbekwaamheid krijgen beroepschauffeurs code 95 op hun rijbewijs. Om de code te behouden moeten alle chauffeurs iedere vijf jaar tenminste 35 uur nascholing volgen.

Waar kan ik terecht voor informatie?
Je vindt de veelgestelde vragen en antwoorden over het coronavirus hier. Het document ligt tevens op de kantinetafels op alle vestigingen. Je kan je vragen ook mailen naar corona@keolis.nl. Voor individuele vragen kan je contact opnemen met je leidinggevende of de afdeling HR. Algemene vragen en antwoorden over het coronavirus vind je op de website van het RIVM, www.rivm.nl.

Als er nieuwe informatie is, word je daarvan op de hoogte gesteld via het intranet.

Met vriendelijke groet,

Directie Keolis Nederland

Boodschap Frank Janssen

zondag 29 maart 2020|

Collega’s

Het is nu al bijna niet meer voor te stellen dat ruim twee weken geleden eigenlijk alles nog ‘normaal’ was. Inmiddels zijn we vele maatregelen, communicatie, afgeschaalde dienstregelingen, lege bussen, gesplitste afdelingen en veel zorgen verder. En helaas hebben inmiddels ook een aantal van onze collega’s van verschillende vestigingen (Almere, Bunnik, Ede en Zwolle) het coronavirus opgelopen. Gisteravond werd een collega van ons in het ziekenhuis geïnterviewd in het programma Beau blijft binnen. Je hoort hoe ernstig corona kan zijn, maar als je een collega zo ziet liggen komt alles nog dichter bij. Het onderstreept voor mij nogmaals het belang dat we er allemaal alles aan doen om het virus in te dammen.

Iedereen werkt hier keihard aan. Natuurlijk nemen we hierbij alle mogelijke veiligheidsmaatregelen in acht. Ondanks de lage bezetting in onze voertuigen dragen wij bij aan het grote belang van het mobiel houden van NL. Dat krijg ik ook terug in de gesprekken die ik landelijk, maar ook internationaal in de Keolis group voer. En dat we daarvoor steeds meer bedankjes krijgen van onze reizigers in de vorm van kaartjes, bloemen en paaseitjes, is hartverwarmend en een groot compliment aan al onze medewerkers!
Heel veel dank nu al!

Er wordt veel extra gevraagd van ons allemaal en helaas is de strijd nog niet gestreden. Dus hou vol! Stel je vragen op corona@keolis.nl en meld het direct bij je leidinggevende als jij, of iemand in je nabijheid, verschijnselen van corona hebt of heeft. Beter een keer teveel gemeld dan dat ons iets ontgaat. Dit is in het belang van jou en van je collega’s. Blijf ook zelf de landelijke maatregelen in acht nemen. Met de goede teamsamenwerking van ons bedrijf gaan we dit doorstaan. Daar ben ik van overtuigd!

Frank Janssen

1,5 meter maatregel

vrijdag 27 maart 2020|

Vandaag is er door de overheid meer duidelijkheid gegeven over de gevolgen van de 1,5 meter maatregel voor het OV.
Dit betekent kort gezegd dat het OV actief communiceert over de afspraken rondom de maatregelen. Dit maken wij via diverse kanalen zichtbaar voor reizigers. Daarnaast nemen wij maatregelen om de afstand van 1,5 meter zoveel als mogelijk te realiseren. Wat dit inhoudt voor onze organisatie en jou als medewerker lees je in deze update van 27 maart.

Heb je vragen over de maatregelen? Stel ze aan je leidinggevende of via corona@keolis.nl.

Nieuwe maatregelen landelijk en bij Keolis

dinsdag 24 maart 2020|

Maandag 23 maart heeft het kabinet opnieuw aanvullende maatregelen genomen in de aanpak tegen het coronavirus. Hieronder vind je de maatregelen die ook betrekking hebben op jouw werk bij Keolis.

Aangescherpte landelijke maatregelen

 • Aan alle mensen in Nederland werd al geadviseerd: blijf thuis als je kucht, hoest en/of verkouden bent. Krijg je daar ook koorts bij, dan moet vanaf nu iedereen in het huishouden thuisblijven. Mensen in cruciale beroepen en vitale processen zoals openbaar vervoer zijn hiervan uitgezonderd, tenzij je zelf ziek bent.
 • Winkels en het openbaar vervoer worden verplicht maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat mensen afstand houden, bijvoorbeeld via een deurbeleid. Hoe dit beleid eruit ziet wordt woensdag 25 maart samen met de andere vervoerders en OV-NL bepaald, waarna wij je nader zullen informeren. De 1,5 meter afstandsmaatregel geldt al in onze bussen en treinen. Op de beeldschermen in onze voertuigen en op social media vragen we sinds zondag 22 maart aan de reizigers zich zoveel mogelijk te verdelen over het voertuig.

Daarnaast hebben we binnen Keolis de volgende maatregelen toegevoegd/uitgebreid.

 • Aangepaste dienstregeling vanaf donderdag 26 maart
  Steeds minder reizigers maken gebruik van het OV. De meeste reizigers die nu gebruik maken van ons OV zijn hiervan afhankelijk, bijvoorbeeld omdat ze naar hun werk moeten in de zorg, maar ook elders. Het in stand houden van het OV is dan ook van grote waarde. Daarnaast vindt Keolis het belangrijk dat het aantal contactmomenten tussen reizigers en medewerkers en tussen collega’s onderling tot een minimum beperkt wordt, waardoor de kans op verspreiding van het virus afneemt.

Daarom heeft de directie van Keolis Nederland – in goed en nauw overleg met onze opdrachtgevers -besloten om ons vervoersaanbod met ingang van donderdag 26 maart a.s. opnieuw verder af te schalen tot in ieder geval 2 mei a.s. Hierdoor proberen we een juiste balans te vinden tussen de gezondheid van onze medewerkers, de dienstverlening aan onze reizigers en de financiële gezondheid van onze onderneming.

Hieronder een overzicht van de dienstregeling die wij rijden per concessie. In een aantal concessies zijn er ook lijnen die niet rijden of waar extra ritten worden geboden. Al deze informatie is te vinden op de website www.keolis.nl/corona. Mocht je vragen krijgen van reizigers die je niet kunt beantwoorden, verwijs ze dan ook naar deze pagina.

VELUWE

 • Maandag t/m vrijdag: zaterdagdienstregeling (Kerstvakantie).
 • Zaterdag en zondag: dienstregeling als op zon- en feestdagen (Kerstvakantie).

MIDDEN-OVERIJSSEL

 • Maandag t/m vrijdag: zaterdagdienstregeling (Voorjaarsvakantie).
 • Zaterdag en zondag: dienstregeling als op zon- en feestdagen.

PROVINCIE UTRECHT

 • Maandag t/m vrijdag: zaterdagdienstregeling.
 • Zaterdag: zaterdagdienstregeling.
 • Zondag: dienstregeling als op zon- en feestdagen.

TWENTE

 • Maandag t/m vrijdag: zaterdagdienstregeling (Voorjaarsvakantie).
 • Zaterdag en zondag: dienstregeling als op zon- en feestdagen.

ALMERE

 • Maandag t/m vrijdag: zaterdagdienstregeling.
 • Zaterdagen en zondag: dienstregeling als op zon- en feestdagen.

RAIL

 • Voor Rail (Zwolle-Kampen, Zwolle-Enschede en Zutphen-Hengelo-Oldenzaal) blijft vooralsnog het vakantiepakket van kracht, waarbij gereden wordt met kortere treinen.
 • Reizen met een geldig vervoerbewijs
  Helaas komt het voor dat reizigers in de huidige situatie niet willen inchecken of geen (geldig) vervoerbewijs bij zich hebben. Om vervelende discussies met onze chauffeurs zoveel mogelijk te voorkomen, hebben we een poster ‘reis met een geldig vervoerbewijs’ gemaakt. De poster wordt in alle bussen bij de achterdeur opgehangen.
 • Inkoop hygiënische middelen
  We zijn nog volop bezig met de inkoop van hygiënische middelen, zoals reinigingsdoekjes en zeep. We zorgen ervoor dat onze voertuigen en vestigingen regelmatig worden schoongemaakt.  Uiteraard volgen we de landelijke richtlijnen.

Voor nu zijn dit de belangrijkste nieuwe landelijke maatregelen en onze eigen aanvulling hierop binnen Keolis. We blijven veel van jullie vragen en waarderen jullie maatschappelijke verantwoordelijkheid om het OV in stand te kunnen houden dan ook enorm!

We houden alle ontwikkelingen en de aanwijzingen van het RIVM nauwlettend in de gaten. Hiervan houden we jullie zo goed mogelijk op de hoogte.

Heb je toch nog vragen? Stel deze dan via corona@keolis.nl. Je krijgt van ons binnen een dag een reactie.

Let op je eigen en elkaars gezondheid!

Directie Keolis Nederland

Besmetting binnen Keolis

vrijdag 20 maart 2020|

Beste collega’s,

Vandaag is bekend geworden dat één van onze collega’s (vestiging Zwolle) geïnfecteerd is met het coronavirus. Er wordt thuis goed voor deze collega gezorgd en we wensen hem / haar veel beterschap. Vanwege privacy redenen verstrekken wij geen informatie wie het betreft.  Ik vraag jullie om dit te respecteren en dat ook niet te doen. Gezien de verspreiding van het virus is deze ontwikkeling niet onverwacht en is het zaak om jullie zo goed mogelijk te informeren over het interne proces.

Wat gebeurt er nu?
De GGD doet geen contactonderzoek wanneer er geen coronabesmetting is vastgesteld. Wanneer het virus wel wordt vastgesteld, wordt ook niet meer in alle gevallen contactonderzoek gedaan. De betrokken persoon wordt dan per brief geïnformeerd over de te nemen stappen.

Keolis is als werkgever verantwoordelijk voor een veilige werkplek voor haar medewerkers. Bij een besmetting gaan wij daarom na met wie de collega de afgelopen dagen in contact is geweest. Wanneer er sprake is van klachten bij deze collega(’s) zal met betreffende collega worden besproken of hij/zij kan werken. Indien er geen sprake is van klachten geldt dat er gewoon kan worden gewerkt.

Wat kunnen medewerkers zelf doen?
Keolis volgt, net als alle vervoersbedrijven, de richtlijnen van het RIVM. Volgens het RIVM is het op dit moment niet nodig om extra maatregelen te nemen bovenop de maatregelen die al gelden. Voor iedereen geldt persoonlijke hygiëne als belangrijkste voorzorgsmaatregel. Dit betekent dus ook dat je gewoon kan werken als je geen symptomen vertoont. Om besmetting te voorkomen adviseert het RIVM:

 • Schud geen handen. Doe je dit (per ongeluk) toch? Was je handen daarna met zeep.
 • Was je handen regelmatig met zeep (20 seconden lang).
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes bij het snuiten van je neus. Gebruik deze éénmalig en gooi deze hierna weg. Was daarna je handen met zeep.

Kan je veilig mijn werk doen?
Ja! Wie geen symptomen vertoont, vormt geen besmettingsgevaar en kan gewoon veilig werken.

Wanneer moet je vanwege het coronavirus thuis blijven?
Blijf thuis als je last hebt van de volgende klachten:

 •  Neusverkoudheid, hoesten en/of keelpijn in combinatie met verhoging.

Je leidinggevende bespreekt met je of het beter is om thuis te blijven. Als je je beter voelt en 24 uur lang geen gezondheidsklachten hebt gehad, ben je genezen. Dan kan je anderen niet meer besmetten.

Waar kan ik terecht voor informatie?
Je vindt de veelgestelde vragen en antwoorden over het coronavirus hier. Het document is tevens geprint en neergelegd op de kantinetafels op alle vestigingen. Je kan je vragen ook mailen naar corona@keolis.nl. Voor individuele vragen kan je contact opnemen met je leidinggevende of de afdeling HR. Algemene vragen en antwoorden over het Coronavirus vind je op de website van het RIVM, www.rivm.nl.

Als er nieuwe informatie is, word je daarvan op de hoogte gesteld via het intranet.

Met vriendelijke groet,

Frank Janssen

Nieuwe Q & A

vrijdag 20 maart 2020|

Beste collega’s,

Hierbij vinden julli de nieuwe Q&A van 20 maart op basis van de meest actuele informatie en maatregelen.

Op onze speciale Corona-intranetpagina vind je alle overige informatie.

Directie Keolis Nederland

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud

woensdag 18 maart 2020|

Het coronavirus gaat door Nederland en zorgt bijna dagelijks voor nieuwe (landelijke) maatregelen of wijzigingen. Gisteren werd door de rijksoverheid nog gesproken over het aanvragen van een vergunning voor het invoeren van een werktijdregeling, maar gisteravond – 17 maart – werd aangekondigd dat deze regeling per direct is stopgezet.

Er komt een nieuwe regeling NOW: Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud. Keolis Nederland krijgt met deze regeling een tegemoetkoming in de loonkosten. Daarmee kan het salaris van alle vaste werknemers en medewerkers met een flexibel contract worden doorbetaald.

Als je in dienst bent van een uitzendbureau, dan dient het uitzendbureau de tegemoetkoming in loonkosten aan te vragen. Hierover zijn we ook met de uitzendbureaus in gesprek.

De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet. Zoals we gisteren al melden, is er bij Keolis bijvoorbeeld sprake van een daling in reizigersinkomsten van meer dan 80%. We zijn hard aan het werk om de negatieve gevolgen van deze crisis, die ook voor Keolis zeer ernstig zijn, op te vangen.

Voor nu is het belangrijkste nieuws dat met de NOW regeling, het aanvragen van werktijdverkorting niet door gaat en dat het loon van alle Keolis medewerkers volledig wordt doorbetaald.

Uiteraard blijven we jullie zo goed mogelijk op de hoogte houden van alle ontwikkelingen.

Directie Keolis Nederland

Werktijdverkorting

dinsdag 17 maart 2020|

In Nederland gelden sinds vorige week maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Met ingang van 16 maart is daar de extra maatregel aan toegevoegd om de scholen en kinderdagverblijven te sluiten. Het sluiten van scholen, kinderdagverblijven en horeca laat inmiddels zien dat Keolis, net als andere vervoerders, hard wordt getroffen. Immers, veel minder reizigers maken gebruik maken van onze diensten. Er is sprake van een daling in reizigersinkomsten van meer dan 80%.

Tegelijkertijd is het openbaar vervoer door de overheid aangemerkt als vitale beroepsgroep. Dit betekent dat er veel van ons wordt gevraagd en dat we samen een belangrijke taak hebben te vervullen. Vanaf morgen doen we dat met een aangepast dienstenpakket.

Daarnaast vraagt Keolis, net als de meeste andere vervoerbedrijven werktijdverkorting aan voor alle medewerkers. Dit betekent dat, als er geen werk is voor jou, Keolis geen loon hoeft te betalen over de uren die onder de werktijdverkorting vallen (lees: de niet-gewerkte uren). Wat daarbij vast staat is dat je wel gewoon bij Keolis in dienst blijft! Als werkgever maken wij ons daar hard voor.

Inmiddels zijn we met de vakorganisaties in gesprek om te bepalen hoe we zoveel mogelijk kunnen voorkomen dat onze medewerkers hierdoor in de portemonnee worden geraakt. Naar aanleiding van de aangekondige maatregelen van het kabinet op dinsdagavond 17 maart, worden de voorwaarden later deze week verder met de bonden besproken.

Zoals Minister President Mark Rutte gisteren zei is de realiteit dat het Coronavirus onder ons is en voorlopig ook onder ons zal blijven. Hoe lang de maatregelen gelden en of er meer nodig is, hangt af van de manier waarop het virus zich de komende weken en maanden gaat gedragen.

De genomen maatregelen hebben dus consequenties voor alle medewerkers. Met z’n allen moeten we proberen zo goed als mogelijk het hoofd te bieden aan deze crisis. Hierbij beseffen we dat we veel van jullie vragen en dat de besluiten impact hebben op onze bedrijfsvoering en op alle medewerkers Ondanks alles vragen we ook om jullie begrip en medewerking.

Directie Keolis Nederland

Nieuwe maatregelen Keolis

maandag 16 maart 2020|

In Nederland gelden vanaf zondag 15 maart 2020 nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Eén van de maatregelen is dat alle scholen en kinderopvangcentra vanaf maandag 16 maart tot en met 6 april a.s. gesloten blijven. Hieronder geven wij aan hoe wij met deze maatregelen binnen Keolis omgaan.

 • Aangepaste dienstregeling vanaf woensdag 18 maart
  De directie van Keolis Nederland heeft besloten om ons vervoersaanbod met ingang van woensdag 18 maart a.s. af te schalen en een aangepaste dienstregeling te gaan rijden tot in ieder geval 4 april a.s.  Hiervoor zijn per concessie onderstaande keuzes gemaakt.

  • Veluwe: Kerstpakket 2019
  • Midden-Overijssel: Februaripakket 2020 (Voorjaarsvakantie)
  • Provincie Utrecht: Zaterdagpakket
  • Twente: Februaripakket 2020 (Voorjaarsvakantie)
  • Almere: Zaterdagpakket exclusief nachtlijnen van en naar Amsterdam
  • Rail: Vakantiepakket, waarbij gereden wordt met kortere treinen

Wij begrijpen dat dit besluit nogal wat impact heeft op onze bedrijfsvoering en voor onze medewerkers. Diegenen die ingeroosterd staan vanaf woensdag, worden gebeld over wat dat voor hen betekent. De verwachting is dat niet iedereen meer wordt ingeroosterd. Een aantal medewerkers wordt gevraagd thuis te blijven, maar wel beschikbaar te blijven voor werk (indien bijvoorbeeld een collega die wel moet rijden zich ziek meldt).

Diensten veranderen dus voor alle medewerkers; we vragen jullie begrip en medewerking om dit zo snel en goed mogelijk te organiseren.

Het is mogelijk dat er nog meer besluiten worden genomen. Daar is nu nog niet goed zicht op. Zodra dat het geval is, worden jullie hierover geïnformeerd.

 • De scholen en kinderopvangcentra zijn niet gesloten voor medewerkers met een vitaal beroep, zodat deze medewerkers de samenleving draaiende kunnen houden. Het openbaar vervoer is door de rijksoverheid aangemerkt tot deze vitale beroepen. Dit betekent dat de scholen en de kinderopvang toegankelijk zijn voor medewerkers werkzaam in het openbaar vervoer. Omdat jouw functie behoort tot de categorie vitaal, kunnen jouw kinderen naar jouw school of kinderopvang worden gebracht.  Neem in ieder geval je Keolis toegangspas mee om te laten zien dat je werkzaam bent in het OV. De officiële regel is dat beide ouders werkzaam zijn in een vitale functie (tenzij er sprake is van een alleenstaande ouder). Voor zover bekend gaan veel scholen en kinderopvangcentra hier coulant mee om.
 • Besloten is dat onze medewerkers Service & Veiligheid vanaf maandag 16 maart geen in- en uitstapcontroles meer uitvoeren. De focus is nu alleen nog gericht op toezicht en veiligheid.
 • Probeer in de kantines en bij overleggen op kantoor 1,5 meter afstand te houden van elkaar.
 • De Code 95 opleidingen zijn per maandag 16 maart tot nader order geannuleerd. Dit geldt ook voor de BOA-opleidingen, RGTB- en Trimbos-opleidingen.
 • Voor indirecte medewerkers blijven de op 13 maart jl. reeds afgesproken maatregelen van kracht tot en met 6 april. Dat wil zeggen:
 • KRC en de Dienstindeling blijven opgesplitst in twee teams. Naast de vestiging in Doetinchem werkt KRC ook vanaf de locatie Zutphenseweg in Deventer.
 • Hoofdkantoor: medewerkers die thuis kunnen werken, werken thuis. Medewerkers waarvoor dit niet mogelijk is blijven gesplitst in Team A en Team B. In overleg met hun manager werken zij vanaf verschillende locaties en wisselen zij per week.
 • De directie werkt fysiek gespreid vanaf de Visbystraat en de Zutphenseweg.
 • De indirecte medewerkers in de concessies werken gesplitst in Team A en Team B. Team A werkt op een andere vestiging dan Team B en de teams komen niet fysiek met elkaar in contact.
 • In de loop van de dag gaat de website www.keolis.nl/corona live voor onze reizigers. Mochten jullie vragen krijgen van reizigers die je niet kunt beantwoorden verwijs ze dan naar deze pagina.

We houden jullie zo goed mogelijk op de hoogte van de ontwikkelingen.

Directie Keolis Nederland

Openbaar vervoer behoort tot vitale beroepen

zondag 15 maart 2020|

Openbaar vervoer behoort tot vitale beroepen

In Nederland gelden vanaf zondag 15 maart 2020 nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Eén van de maatregelen is dat alle scholen en kinderopvangcentra vanaf maandag 16 maart tot en met 6 april a.s. gesloten blijven, behalve voor medewerkers met een vitaal beroep, zodat deze medewerkers de samenleving draaiende kunnen houden. Het openbaar vervoer behoort tot deze vitale beroepen, aldus zojuist gemeld door de rijksoverheid. Dit betekent dat de scholen en de kinderopvang toegankelijk zijn voor medewerkers werkzaam in het openbaar vervoer.

Omdat jouw functie behoort tot de categorie vitaal, kun jij je kinderen maandagochtend naar jouw school of kinderopvang brengen. Neem je Keolis toegangspas mee om te laten zien dat je werkzaam bent in het OV.

Zolang het virus zich in Nederland verspreidt, heeft onze directie elke dag overleg over het verloop van het virus.

We houden jullie zo goed mogelijk op de hoogte van de ontwikkelingen. Pas goed op jezelf en elkaar. Samen hebben we een belangrijke taak uit te voeren!

Directie Keolis Nederland

Nieuwe maatregelen en Keolis

vrijdag 13 maart 2020|

In Nederland gelden vanaf donderdag 12 maart 2020 nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Naar aanleiding van de nieuwe maatregelen van de rijksoverheid hebben de OV bedrijven aanvullende maatregelen genomen. Hieronder geven wij aan hoe wij met deze maatregelen binnen Keolis omgaan.

De nieuwe maatregelen zijn:

 •  Blijf thuis als je last hebt van de volgende klachten:
  – Neusverkoudheid, hoesten en/of keelpijn in combinatie met koorts (+38 graden)
  – Neusverkoudheid, hoesten en/of keelpijn als je daarbij de de afgelopen twee weken in een land/regio geweest bent met wijdverspreide verspreiding van het coronavirus: China (inclusief Hong Kong en Macau), Singapore, Zuid-Korea, Iran, de Noord-Italiaanse provincies Aosta-vallei, Piëmont, Lombardije, Trentino-Zuid-Tirol, Friuli-Julisch-Venetië, Veneto, Emilia-Romagna en Ligurië.
  Overleg zo nodig met je directe leidinggevende.
 • Mensen in heel Nederland wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken of de werktijden te spreiden. Indirecte medewerkers in vitale functies van onze organisatie, zoals het KRC en dienstindeling, worden met ingang van morgen opgesplitst in twee teams. Deze teams komen niet fysiek met elkaar in contact. Zij werken vanuit verschillende locaties. Medewerkers voor wie dit opgaat, worden door het management geïnformeerd.
 • Keolis past de dienstregeling (nog) niet aan. We monitoren het verloop per dag en hebben voorbereidingen getroffen voor het geval we wel afschalen.
 • Alle OV bedrijven hebben gezamenlijk besloten dat we de voordeuren vanaf vandaag sluiten. Dit geldt voor de bussen waar meerdere deuren aanwezig zijn. Ook zetten we de voorste stoelen af met lint. Hierdoor is alleen achter instappen mogelijk en kan dus ook geen kaartverkoop/afstempelen meer plaatsvinden bij de chauffeur. In Almere kunnen nog wel vervoerbewijzen worden aangeschaft bij de rode Telexis-apparaten. Hiermee proberen we de gezondheid van onze medewerkers en reizigers zoveel mogelijk te borgen.
 • Reizigers hebben geen recht op restitutie op abonnementen en dagkaarten. Er kan nog gewoon gereisd worden met het ov.
 • Keolis gaat door met Code 95 en cancelt voorlopig de RTGB.
 • De medewerkers S&V beperken zich tot het houden van in- en uitstap controles bij de middelste of achterste deur. We controleren niet meer in de bus.

Op het intranet is een centrale ‘coronapagina’ aangemaakt. Je vindt de pagina onder de categorie Directie en onder de rode button op de homepage.

Directie Keolis Nederland

Nieuwe maatregelen in Nederland

donderdag 12 maart 2020|

In Nederland gelden vanaf donderdag 12 maart 2020 nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Hieronder geven wij aan hoe wij met deze maatregelen binnen Keolis omgaan.

De nieuwe maatregelen zijn:

 •  Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociaal contact. Neem contact op met je huisarts als je koorts hebt met luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid) of bovenstaande klachten verergeren. Omdat het OV echter onder de categorie ‘vitale processen’ valt, geldt voor onze organisatie: blijf pas thuis als je klachten hebt én koorts. Overleg zo nodig met je directe leidinggevende. Het kabinet weet dat ze hierin veel van ons vragen.
 • Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook voor publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden. Wij realiseren ons dat er incidenteel soms meer mensen in een voertuig zitten. Volgens het ministerie van I&W geldt deze regel echter NIET voor publieke transportbewegingen.
 • Mensen in heel Nederland wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken of de werktijden te spreiden. Indirecte medewerkers in vitale functies van onze organisatie, zoals het KRC en dienstindeling, worden met ingang van morgen opgesplitst in twee teams. Deze teams komen niet fysiek met elkaar in contact. Zij werken vanuit verschillende locaties. Medewerkers voor wie dit opgaat, worden door het management geïnformeerd.
 • Voor kwetsbare personen geldt: (ouderen en personen met een verminderde weerstand) vermijd grote gezelschappen en het openbaar vervoer. In het algemeen wordt mensen dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken. Wij bespreken morgen in het landelijk overleg op welke wijze wij dit communiceren richting onze reizigers.
 • Hogescholen en universiteiten wordt verzocht onderwijs online aan te bieden in plaats van grootschalige colleges. Dit kan gevolgen hebben voor de bezetting in onze voertuigen.
 • Scholen in het primair -, voortgezet – en middelbaar beroepsonderwijs en kinderopvang blijven gewoon open: er zijn daar weinig besmettingen en die omgeving is minder internationaal. Kinderen en jongeren vormen bovendien niet de groep met de hoogste risico’s. Bovendien zouden de maatschappelijke gevolgen van het sluiten van deze scholen groot zijn en draagt sluiten weinig bij aan het beperken van de verspreiding. Kinderen die verkouden zijn, moeten thuis blijven. Scholierenlijnen blijven we daarom gewoon uitvoeren.

Morgen hebben wij een landelijk overleg met de collega vervoerders en aansluitend met de directie. Hierna vullen wij de veelgestelde vragen verder aan.

Directie Keolis Nederland

Nieuwe maatregelen in bussen, treinen en winkels

donderdag 12 maart 2020|

Om de verspreiding van het coronavirus in Nederland te beperken, adviseert het RIVM om geen handen te schudden. Het openbaar vervoer volgt deze richtlijn. Wat betekent dit voor ons en onze reizigers:

 • Probeer fysiek (hand-hand-contact met reizigers) zoveel mogelijk te beperken.
 • Tijdens de controlerondes vragen onze medewerkers S&V aan de reizigers om zelf hun vervoerbewijs voor de scanner te houden. Onze medewerkers hoeven tijdens de controles dus geen kaarten, tickets en telefoons van de reizigers meer aan te nemen.
 • Kaartjes die in de bus worden gekocht kan je neerleggen op de balie. Reizigers kunnen het kaartje zelf van de balie pakken. We vragen alle reizigers om hun medewerking en begrip hiervoor.
 • Reizigers blijven zelf verantwoordelijk voor het in- en uitchecken tijdens de reis. Deze maatregel geldt voor al het openbaar vervoer in Nederland.
 • In onze servicewinkels vragen we onze reizigers om te pinnen aan de balies. Natuurlijk kan de reiziger, als het niet anders kan, met contant geld betalen. Als reizigers toch met contant geld willen betalen in onze winkels, dan vragen de storemedewerkers aan de reizigers om het geld op de toonbank neer te leggen. Anderzijds kunnen onze medewerkers op hun beurt het geld wat retour moet en ook bijvoorbeeld het kaartje wat gekocht is ook op de toonbank/balie neerleggen, zodat de reiziger dit op zijn beurt weer kan pakken. We vragen alle reizigers om hun medewerking en begrip hiervoor.
 • Als BOA kan fysiek contact niet altijd gemeden worden. Bijvoorbeeld als je na staandehouding over moet tot aanhouding (bij geweldsincident richting jouzelf, een reiziger of chauffeur). In dat geval is fysiek contact onvermijdbaar. Probeer je daarop voor te bereiden door het dragen van je handschoenen en neem verdere voorzichtigheid in acht. Was na een aanhouding altijd je handen grondig met zeep zoals omschreven in de voorzorgsmaatregelen.

Update veelgestelde vragen en intern e-mailadres geopend

De veelgestelde vragen zijn aangevuld naar aanleiding van de nieuwe maatregelen in onze voertuigen en servicewinkels. Daarnaast hebben wij een intern e-mailadres geopend: corona@keolis.nl. Heb je een vraag die niet in het document voorkomt? Stel je vraag dan via het e-mailadres of aan je teammanager of de HR-afdeling. Ook zijn er veelgestelde vragen over het coronavirus en het openbaar vervoer te vinden op de website Rijksoverheid.nl.

Verder heeft het RIVM op maandag 9 maart een nieuwe aanwijzing voor inwoners van de provincie Noord-Brabant afgegeven. Om verdere verspreiding van het virus in de provincie Noord-Brabant te voorkomen wordt inwoners uit deze provincie uit voorzorg geadviseerd om, waar het kan en het werk het toelaat, thuis te werken. Keolis volgt de aanwijzingen en heeft medewerkers die woonachtig zijn in Noord-Brabant opdracht gegeven om (voorlopig) vanuit huis te werken. Het betreft enkele medewerkers van het hoofdkantoor.

Zover bij ons bekend is er op dit moment geen medewerker binnen Keolis geïnfecteerd met het coronavirus. Zodra deze situatie wijzigt, stellen wij jullie hiervan op de hoogte en laten wij weten wat wij er aan doen om verdere verspreiding binnen onze organisatie te voorkomen.

Directie Keolis Nederland

Status update

dinsdag 10 maart 2020|

Op dit moment (9 maart) is het totaal aantal positieve testen in Nederland 321, waarvan 134 in Brabant. (Van 231 personen is exact te herleiden hoe de keten van infectie verlopen is, van 90 personen is het vooralsnog onbekend). Drie patiënten in Nederland zijn overleden als gevolg van het coronavirus. Bijna alle nieuwe personen bij wie het nieuwe coronavirus is vastgesteld zijn reizigers afkomstig uit Noord-Italië of zijn gezinscontacten van een eerdere patiënt. Zover bij ons bekend zijn er op dit moment geen Coronabesmettingen binnen Keolis.

Geen handen schudden
Via het Ministeriele Commissie Crisisbeheersing en het RIVM is maandagavond 9 maart 2020 de oproep gedaan aan alle Nederlanders om geen handen meer te schudden. Niet langer handen schudden is een nieuwe maatregel naast eerdere hygiënemaatregelen:

 • Schud geen handen
 • Was je handen regelmatig met zeep.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je ellenboog (in plaats van in je handen).
 • Gebruik papieren zakdoekjes bij het snuiten van je neus. Gebruik deze éénmalig en gooi het zakdoekje na gebruik in de vuilnisbak. Was daarna je handen met zeep.

Wat zijn ziekteverschijnselen van het nieuwe coronavirus (COVID-19)?
Als je in Nederland verkouden bent of longklachten hebt, hoef je je meestal geen zorgen te maken dat je het nieuwe coronavirus hebt. De kans is veel groter dat je de gewone griep hebt of een ander verkoudheidsvirus. Neem telefonisch contact op met je huisarts of de lokale GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst als je:

 • Koorts hebt met luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid)
 • En de afgelopen twee weken in een land/regio geweest bent met wijdverspreide verspreiding van het coronavirus: China (inclusief Hong Kong en Macau), Singapore, Zuid-Korea, Iran, de Noord-Italiaanse provincies Aosta-vallei, Piëmont, Lombardije, Trentino-Zuid-Tirol, Friuli-Julisch-Venetië, Veneto, Emilia-Romagna en Ligurië.
 • Of de afgelopen twee weken contact hebt gehad met een patiënt met het nieuwe coronavirus.

De huisarts overlegt met de GGD of onderzoek naar het nieuwe coronavirus nodig is.

Heb je meer vragen over het coronavirus. Bekijk de veelgestelde vragen of stel ze aan je teammanager of de HR-afdeling.

Directie Keolis Nederland

Eerste besmetting coronavirus in Nederland

donderdag 27 februari 2020|

Donderdag 27 februari is de eerste besmetting met het coronavirus in Nederland gemeld. Het gaat om een man die in isolatie in een Tilburgs ziekenhuis wordt verpleegd. De OV-sector wordt door de overheid en het RIVM op de hoogte gehouden van de situatie rondom het coronavirus. De vervoersbedrijven en de branchevereniging OV-NL trekken hier gezamenlijk in op.

Standaardmaatregelen RIVM en overheid opvolgen
Als het gaat om maatregelen volgt de OV-sector de lijn van de overheid en het RIVM. Zij zijn immers de experts en leidend op dit punt. Op dit moment adviseert het RIVM om de standaardmaatregelen op te volgen die gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen geven.

Dit betekent:

 • Was je handen regelmatig met zeep.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je ellenboog (in plaats van in je handen).
 • Gebruik papieren zakdoekjes bij het snuiten van je neus. Gebruik deze éénmalig en gooi het zakdoekje na gebruik in de vuilnisbak. Was daarna je handen met zeep.

Wat zijn ziekteverschijnselen van het nieuwe coronavirus (COVID-19)?
Als je in Nederland verkouden bent of longklachten hebt, hoef je je meestal geen zorgen te maken dat je het nieuwe coronavirus hebt. De kans is veel groter dat je de gewone griep hebt of een ander verkoudheidsvirus.

Neem telefonisch contact op met je huisarts of de lokale GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst als je:

 • Koorts hebt met luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid)
 • En de afgelopen twee weken in een land/regio geweest bent met wijdverspreide verspreiding van het coronavirus: China (inclusief Hong Kong en Macau), Singapore, Zuid-Korea, Iran, de Noord-Italiaanse provincies Aosta-vallei, Piëmont, Lombardije, Trentino-Zuid-Tirol, Friuli-Julisch-Venetië, Veneto, Emilia-Romagna en Ligurië.
 • Of de afgelopen twee weken contact hebt gehad met een patiënt met het nieuwe coronavirus.

De huisarts overlegt met de GGD of onderzoek naar het nieuwe coronavirus nodig is. Zolang het virus zich in Nederland verspreidt, heeft onze directie elke dag overleg over het verloop van het virus. Uiteraard informeren wij bij ontwikkelingen en/of wijzigingen. Kijk voor meer informatie op de website van het RIVM.

Meer informatie kun je vinden op de site van het RIVM. We volgen de ontwikkelingen op de voet. Als er aanleiding is om maatregelen te nemen, informeren we je direct.

Directie Keolis Nederland

Coronavirus nog niet in Nederland

woensdag 26 februari 2020|

Het coronavirus is nog niet in Nederland gesignaleerd. Ondanks dat bereiden wij ons samen met alle OV-bedrijven in Nederland voor op eventuele vervolgstappen als het virus wel in Nederland opduikt. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is in Nederland verantwoordelijk voor de richtlijnen rondom het coronavirus. Wij volgen deze richtlijnen.

Goed contact tussen OV-bedrijven en RIVM
Alle vervoerbedrijven en onze branchevereniging OV-NL hebben goed contact met het RIVM. Het RIVM kent van alle OV-bedrijven de juiste contactpersonen. Dus als het nodig is, wordt er snel gehandeld.

RIVM heeft op dit moment geen aparte richtlijnen voor OV-bedrijven
We kunnen ons werk gewoon blijven doen. De gevolgen van het coronavirus lijken voor gezonde Nederlanders niet ernstiger dan van de bekende griepsoorten. Over de verspreiding van het virus is alleen minder bekend. Voor onze dagelijkse praktijk zijn nog geen extra maatregelen van kracht. Het RIVM heeft op dit moment geen aparte richtlijnen voor de OV-bedrijven.

Tips om griep en verkoudheid te voorkomen
Wel kunnen we ons houden aan de bekende algemene voorzorgsmaatregelen om griep en verkoudheid te voorkomen:

 • Was je handen regelmatig met zeep.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je ellenboog (in plaats van in je handen).
 • Gebruik papieren zakdoekjes bij het snuiten van je neus. Gebruik deze éénmalig en gooi het zakdoekje na gebruik in de vuilnisbak. Was daarna je handen met zeep.

Meer informatie kun je vinden op de site van het RIVM.

We volgen de ontwikkelingen op de voet. Als er aanleiding is om maatregelen te nemen, informeren we je direct.

Directie Keolis Nederland

LijnVanafPlaats
Info
322, 323, 327, 328ma 17 feb 05:00Muiden P+R
M2, M21ma 6 apr 04:00Waterwijk

2 uur geleden bijgewerkt