Beste collega’s,

Vandaag is bekend geworden dat één van onze collega’s (vestiging Zwolle) geïnfecteerd is met het coronavirus. Er wordt thuis goed voor deze collega gezorgd en we wensen hem / haar veel beterschap. Vanwege privacy redenen verstrekken wij geen informatie wie het betreft.  Ik vraag jullie om dit te respecteren en dat ook niet te doen. Gezien de verspreiding van het virus is deze ontwikkeling niet onverwacht en is het zaak om jullie zo goed mogelijk te informeren over het interne proces.

Wat gebeurt er nu?
De GGD doet geen contactonderzoek wanneer er geen coronabesmetting is vastgesteld. Wanneer het virus wel wordt vastgesteld, wordt ook niet meer in alle gevallen contactonderzoek gedaan. De betrokken persoon wordt dan per brief geïnformeerd over de te nemen stappen.

Keolis is als werkgever verantwoordelijk voor een veilige werkplek voor haar medewerkers. Bij een besmetting gaan wij daarom na met wie de collega de afgelopen dagen in contact is geweest. Wanneer er sprake is van klachten bij deze collega(’s) zal met betreffende collega worden besproken of hij/zij kan werken. Indien er geen sprake is van klachten geldt dat er gewoon kan worden gewerkt.

Wat kunnen medewerkers zelf doen?
Keolis volgt, net als alle vervoersbedrijven, de richtlijnen van het RIVM. Volgens het RIVM is het op dit moment niet nodig om extra maatregelen te nemen bovenop de maatregelen die al gelden. Voor iedereen geldt persoonlijke hygiëne als belangrijkste voorzorgsmaatregel. Dit betekent dus ook dat je gewoon kan werken als je geen symptomen vertoont. Om besmetting te voorkomen adviseert het RIVM:

  • Schud geen handen. Doe je dit (per ongeluk) toch? Was je handen daarna met zeep.
  • Was je handen regelmatig met zeep (20 seconden lang).
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes bij het snuiten van je neus. Gebruik deze éénmalig en gooi deze hierna weg. Was daarna je handen met zeep.

Kan je veilig mijn werk doen?
Ja! Wie geen symptomen vertoont, vormt geen besmettingsgevaar en kan gewoon veilig werken.

Wanneer moet je vanwege het coronavirus thuis blijven?
Blijf thuis als je last hebt van de volgende klachten:

  •  Neusverkoudheid, hoesten en/of keelpijn in combinatie met verhoging.

Je leidinggevende bespreekt met je of het beter is om thuis te blijven. Als je je beter voelt en 24 uur lang geen gezondheidsklachten hebt gehad, ben je genezen. Dan kan je anderen niet meer besmetten.

Waar kan ik terecht voor informatie?
Je vindt de veelgestelde vragen en antwoorden over het coronavirus hier. Het document is tevens geprint en neergelegd op de kantinetafels op alle vestigingen. Je kan je vragen ook mailen naar corona@keolis.nl. Voor individuele vragen kan je contact opnemen met je leidinggevende of de afdeling HR. Algemene vragen en antwoorden over het Coronavirus vind je op de website van het RIVM, www.rivm.nl.

Als er nieuwe informatie is, word je daarvan op de hoogte gesteld via het intranet.

Met vriendelijke groet,

Frank Janssen