Het coronavirus gaat door Nederland en zorgt bijna dagelijks voor nieuwe (landelijke) maatregelen of wijzigingen. Gisteren werd door de rijksoverheid nog gesproken over het aanvragen van een vergunning voor het invoeren van een werktijdregeling, maar gisteravond – 17 maart – werd aangekondigd dat deze regeling per direct is stopgezet.

Er komt een nieuwe regeling NOW: Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud. Keolis Nederland krijgt met deze regeling een tegemoetkoming in de loonkosten. Daarmee kan het salaris van alle vaste werknemers en medewerkers met een flexibel contract worden doorbetaald.

Als je in dienst bent van een uitzendbureau, dan dient het uitzendbureau de tegemoetkoming in loonkosten aan te vragen. Hierover zijn we ook met de uitzendbureaus in gesprek.

De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet. Zoals we gisteren al melden, is er bij Keolis bijvoorbeeld sprake van een daling in reizigersinkomsten van meer dan 80%. We zijn hard aan het werk om de negatieve gevolgen van deze crisis, die ook voor Keolis zeer ernstig zijn, op te vangen.

Voor nu is het belangrijkste nieuws dat met de NOW regeling, het aanvragen van werktijdverkorting niet door gaat en dat het loon van alle Keolis medewerkers volledig wordt doorbetaald.

Uiteraard blijven we jullie zo goed mogelijk op de hoogte houden van alle ontwikkelingen.

Directie Keolis Nederland