In Nederland gelden sinds vorige week maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Met ingang van 16 maart is daar de extra maatregel aan toegevoegd om de scholen en kinderdagverblijven te sluiten. Het sluiten van scholen, kinderdagverblijven en horeca laat inmiddels zien dat Keolis, net als andere vervoerders, hard wordt getroffen. Immers, veel minder reizigers maken gebruik maken van onze diensten. Er is sprake van een daling in reizigersinkomsten van meer dan 80%.

Tegelijkertijd is het openbaar vervoer door de overheid aangemerkt als vitale beroepsgroep. Dit betekent dat er veel van ons wordt gevraagd en dat we samen een belangrijke taak hebben te vervullen. Vanaf morgen doen we dat met een aangepast dienstenpakket.

Daarnaast vraagt Keolis, net als de meeste andere vervoerbedrijven werktijdverkorting aan voor alle medewerkers. Dit betekent dat, als er geen werk is voor jou, Keolis geen loon hoeft te betalen over de uren die onder de werktijdverkorting vallen (lees: de niet-gewerkte uren). Wat daarbij vast staat is dat je wel gewoon bij Keolis in dienst blijft! Als werkgever maken wij ons daar hard voor.

Inmiddels zijn we met de vakorganisaties in gesprek om te bepalen hoe we zoveel mogelijk kunnen voorkomen dat onze medewerkers hierdoor in de portemonnee worden geraakt. Naar aanleiding van de aangekondige maatregelen van het kabinet op dinsdagavond 17 maart, worden de voorwaarden later deze week verder met de bonden besproken.

Zoals Minister President Mark Rutte gisteren zei is de realiteit dat het Coronavirus onder ons is en voorlopig ook onder ons zal blijven. Hoe lang de maatregelen gelden en of er meer nodig is, hangt af van de manier waarop het virus zich de komende weken en maanden gaat gedragen.

De genomen maatregelen hebben dus consequenties voor alle medewerkers. Met z’n allen moeten we proberen zo goed als mogelijk het hoofd te bieden aan deze crisis. Hierbij beseffen we dat we veel van jullie vragen en dat de besluiten impact hebben op onze bedrijfsvoering en op alle medewerkers Ondanks alles vragen we ook om jullie begrip en medewerking.

Directie Keolis Nederland