In Nederland gelden vanaf zondag 15 maart 2020 nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Eén van de maatregelen is dat alle scholen en kinderopvangcentra vanaf maandag 16 maart tot en met 6 april a.s. gesloten blijven. Hieronder geven wij aan hoe wij met deze maatregelen binnen Keolis omgaan.

 • Aangepaste dienstregeling vanaf woensdag 18 maart
  De directie van Keolis Nederland heeft besloten om ons vervoersaanbod met ingang van woensdag 18 maart a.s. af te schalen en een aangepaste dienstregeling te gaan rijden tot in ieder geval 4 april a.s.  Hiervoor zijn per concessie onderstaande keuzes gemaakt.

  • Veluwe: Kerstpakket 2019
  • Midden-Overijssel: Februaripakket 2020 (Voorjaarsvakantie)
  • Provincie Utrecht: Zaterdagpakket
  • Twente: Februaripakket 2020 (Voorjaarsvakantie)
  • Almere: Zaterdagpakket exclusief nachtlijnen van en naar Amsterdam
  • Rail: Vakantiepakket, waarbij gereden wordt met kortere treinen

Wij begrijpen dat dit besluit nogal wat impact heeft op onze bedrijfsvoering en voor onze medewerkers. Diegenen die ingeroosterd staan vanaf woensdag, worden gebeld over wat dat voor hen betekent. De verwachting is dat niet iedereen meer wordt ingeroosterd. Een aantal medewerkers wordt gevraagd thuis te blijven, maar wel beschikbaar te blijven voor werk (indien bijvoorbeeld een collega die wel moet rijden zich ziek meldt).

Diensten veranderen dus voor alle medewerkers; we vragen jullie begrip en medewerking om dit zo snel en goed mogelijk te organiseren.

Het is mogelijk dat er nog meer besluiten worden genomen. Daar is nu nog niet goed zicht op. Zodra dat het geval is, worden jullie hierover geïnformeerd.

 • De scholen en kinderopvangcentra zijn niet gesloten voor medewerkers met een vitaal beroep, zodat deze medewerkers de samenleving draaiende kunnen houden. Het openbaar vervoer is door de rijksoverheid aangemerkt tot deze vitale beroepen. Dit betekent dat de scholen en de kinderopvang toegankelijk zijn voor medewerkers werkzaam in het openbaar vervoer. Omdat jouw functie behoort tot de categorie vitaal, kunnen jouw kinderen naar jouw school of kinderopvang worden gebracht.  Neem in ieder geval je Keolis toegangspas mee om te laten zien dat je werkzaam bent in het OV. De officiële regel is dat beide ouders werkzaam zijn in een vitale functie (tenzij er sprake is van een alleenstaande ouder). Voor zover bekend gaan veel scholen en kinderopvangcentra hier coulant mee om.
 • Besloten is dat onze medewerkers Service & Veiligheid vanaf maandag 16 maart geen in- en uitstapcontroles meer uitvoeren. De focus is nu alleen nog gericht op toezicht en veiligheid.
 • Probeer in de kantines en bij overleggen op kantoor 1,5 meter afstand te houden van elkaar.
 • De Code 95 opleidingen zijn per maandag 16 maart tot nader order geannuleerd. Dit geldt ook voor de BOA-opleidingen, RGTB- en Trimbos-opleidingen.
 • Voor indirecte medewerkers blijven de op 13 maart jl. reeds afgesproken maatregelen van kracht tot en met 6 april. Dat wil zeggen:
 • KRC en de Dienstindeling blijven opgesplitst in twee teams. Naast de vestiging in Doetinchem werkt KRC ook vanaf de locatie Zutphenseweg in Deventer.
 • Hoofdkantoor: medewerkers die thuis kunnen werken, werken thuis. Medewerkers waarvoor dit niet mogelijk is blijven gesplitst in Team A en Team B. In overleg met hun manager werken zij vanaf verschillende locaties en wisselen zij per week.
 • De directie werkt fysiek gespreid vanaf de Visbystraat en de Zutphenseweg.
 • De indirecte medewerkers in de concessies werken gesplitst in Team A en Team B. Team A werkt op een andere vestiging dan Team B en de teams komen niet fysiek met elkaar in contact.
 • In de loop van de dag gaat de website www.keolis.nl/corona live voor onze reizigers. Mochten jullie vragen krijgen van reizigers die je niet kunt beantwoorden verwijs ze dan naar deze pagina.

We houden jullie zo goed mogelijk op de hoogte van de ontwikkelingen.

Directie Keolis Nederland