In Nederland gelden vanaf donderdag 12 maart 2020 nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Hieronder geven wij aan hoe wij met deze maatregelen binnen Keolis omgaan.

De nieuwe maatregelen zijn:

  •  Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociaal contact. Neem contact op met je huisarts als je koorts hebt met luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid) of bovenstaande klachten verergeren. Omdat het OV echter onder de categorie ‘vitale processen’ valt, geldt voor onze organisatie: blijf pas thuis als je klachten hebt én koorts. Overleg zo nodig met je directe leidinggevende. Het kabinet weet dat ze hierin veel van ons vragen.
  • Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook voor publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden. Wij realiseren ons dat er incidenteel soms meer mensen in een voertuig zitten. Volgens het ministerie van I&W geldt deze regel echter NIET voor publieke transportbewegingen.
  • Mensen in heel Nederland wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken of de werktijden te spreiden. Indirecte medewerkers in vitale functies van onze organisatie, zoals het KRC en dienstindeling, worden met ingang van morgen opgesplitst in twee teams. Deze teams komen niet fysiek met elkaar in contact. Zij werken vanuit verschillende locaties. Medewerkers voor wie dit opgaat, worden door het management geïnformeerd.
  • Voor kwetsbare personen geldt: (ouderen en personen met een verminderde weerstand) vermijd grote gezelschappen en het openbaar vervoer. In het algemeen wordt mensen dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken. Wij bespreken morgen in het landelijk overleg op welke wijze wij dit communiceren richting onze reizigers.
  • Hogescholen en universiteiten wordt verzocht onderwijs online aan te bieden in plaats van grootschalige colleges. Dit kan gevolgen hebben voor de bezetting in onze voertuigen.
  • Scholen in het primair -, voortgezet – en middelbaar beroepsonderwijs en kinderopvang blijven gewoon open: er zijn daar weinig besmettingen en die omgeving is minder internationaal. Kinderen en jongeren vormen bovendien niet de groep met de hoogste risico’s. Bovendien zouden de maatschappelijke gevolgen van het sluiten van deze scholen groot zijn en draagt sluiten weinig bij aan het beperken van de verspreiding. Kinderen die verkouden zijn, moeten thuis blijven. Scholierenlijnen blijven we daarom gewoon uitvoeren.

Morgen hebben wij een landelijk overleg met de collega vervoerders en aansluitend met de directie. Hierna vullen wij de veelgestelde vragen verder aan.

Directie Keolis Nederland